Terms and conditions

Alle produkter, foredrag, workshops og uddannelser i denne webshop tilbydes af Momentum Creations ApS, CVR nr. 30243412. Vi kan kontaktes på: lykke@lykkerix.dk.

Vi tager imod følgende kort: Internationale kort og Dankort.

Alle priser er i danske kroner (DKK) inklusive moms, medmindre andet er angivet. Der er ingen betalingsgebyrer. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet. Data, som du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort, er naturligvis krypterede (SSL).

Vi gemmer ikke kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre i webshoppens systemer, når dit køb er afsluttet.

Workshops, foredrag og retreats
Når vi har modtaget din betaling, er du tilmeldt og sikret en plads. Tilmeldingen er bindende. Ved afbud beregnes et gebyr på 15% af fuld kursusafgift. Ved mindre end 45 dage til afholdelse kræves 50% af fuld kursusafgift i gebyr. Ved mindre end 21 dage til afholdelse gives der ingen refusion. Du er altid velkommen til at deltage på et senere tidspunkt, hvis der er plads, eller overdrage din plads til en anden.

Uddannelser
Ved mindre end 60 dage til uddannelsesstart kræves 50% af den fulde pris. Ved mindre end 30 dage til uddannelsesstart gives ingen refusion. Det samme gælder, hvis du undervejs vælger at stoppe på uddannelsen.

Digitale produkter
Levering sker som oftest på mail i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage.

Fortrydelsesret
Der er 14 dages returret, hvis ikke de ovenstående frister er trådt i kraft. Hvis du fortryder dit køb inden 14 dage, så kontakt os på lykke@lykkerix.dk, og du vil få pengene retur. Pengene refunderes automatisk til den konto, du har betalt fra. BEMÆRK: Ved køb af digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikket, bortfalder de 14 dages fortrydelsesret.

Abonnement
Efter tilmelding til abonnement bliver det aftalte beløb (inklusive moms) trukket hver måned på dit kort. Beløbet trækkes automatisk med 30 dages mellemrum, indtil du ønsker at afmelde abonnementet. Kvittering for trækket tilsendes per e-mail, og det er dit eget ansvar at gemme denne.

Ønsker du at din virksomhed betaler for dit abonnement, kan faktura fremsendes for 6 mdr. ad gangen. Opsigelse efter 6 mdr. skal ske inden den 5. måneds udløb.

Du kan når som helst opsige dit abonnement ved at skrive til lykke@lykkerix.dk. Opsigelsen er øjeblikkelig, og efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere. Allerede udsendte fakturaer skal dog stadig betales.

Umiddelbart efter tilmelding får du adgang til medlemssiden. Dette sker via en mail med link og login.

Du modtager en e-mail med bekræftelse på din abonnementstilmelding efter indgåelse af abonnementet.

Som medlem skal du levere en funktionel mailadresse, hvorpå du kan modtage de ydelser, du har købt adgang til via dit medlemsskab.

Momentum Creations ApS kan ikke tage specielle forholdsregler i forhold til specielle spamfiltre eller dysfunktionelle mailadresser, så det er dit eget ansvar at sikre, at du modtager mails fra os. Har du problemer, kan du naturligvis altid kontakte os på lykke@lykkerix.dk.

Momentum Creations ApS forbeholder sig ret til at pristalsregulere beløbet en gang om året, hvis det skønnes rimeligt. Pristalsreguleringen adviseres med tre måneders varsel, således at eventuelle utilfredse abonnenter har god tid til at melde sig ud.

Momentum Creations ApS forbeholder sig ret til at udmelde medlemmer, der af en eller anden årsag ikke betaler deres abonnement til tiden med øjeblikkelig varsel fra den måned, der ikke er dækning for. Husk selv at meddele os, hvis du skifter betalingskort på lykke@lykkerix.dk.

Rettigheder
Momentum Creations ApS har alle rettigheder til de leverede digitale produkter og al materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, coaching og abonnementer (både de gratis og dem du betaler for). Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale. Brugsretten er personlig. Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Momentum Creations ApS's virksomhed. Momentum Creations ApS's navn må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

Såfremt de(t) leverede produkter/materiale og Momentum Creations ApS's navn anvendes i strid med denne bestemmelse, er Momentum Creations ApS berettiget til en bod på 120.000 kroner per overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse, beregnes ny konventionalbod for hver påbegyndt måned. Momentum Creations ApS er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Ansvar
Ethvert erstatningsansvar, som Momentum Creations ApS måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, coaching, uddannelse og abonnementer, er begrænset til direkte skade og tab. Momentum Creations ApS skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Momentum Creations ApS har handlet simpelt uagtsomt. Momentum Creations ApS’s erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på det produkt eller den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Tilfredshed
Er du ikke fuldt ud tilfreds med den service, ydelse eller coaching, du har modtaget i denne forretning, beder vi dig indtrængende om at tage kontakt til os. Vi vil meget gerne modtage din feedback og gå i dialog omkring dine ønsker og forventninger. Skriv til os på lykke@lykkerix.dk

Lovvalg og værneting
Uoverensstemmelser mellem Momentum Creations ApS og køberen skal afgøres efter dansk ret ved Københavns byret som første instans.

© 2019 Momentum Creations ApS. Alle rettigheder forbeholdes. Momentum Creations ApS, Travemündegade 3, 1.tv., 2150 Nordhavn. CVR-nr. 30243412.

Dankort Electron Mastercard MobilePay Visa